GLOBAL G.A.P

GLOBAL G.A.P (Global Good Agricultural Practices – Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) là tiêu chuẩn kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt từ A đến Z của dây chuyền sản xuất, bắt đầu từ khâu chuẩn bị trang trại, ương nuôi đến khâu thu hoạch, chế biến, tồn trữ. (Bao gồm những yếu tố liên quan đến sản xuất như môi trường, các loại thuốc, hóa chất sử dụng, bao bì và ngay cả điều kiện làm việc và phúc lợi của người làm việc trong nông trại). Đây chính là tiêu chuẩn đảm bảo cho sản phẩm nông, thủy sản Việt Nam xâm nhập thị trường thế giới trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay.

Tổng quan về GLOBAL G.A.P

Bộ tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P được xây dựng bởi một Hiệp hội bình đẳng của các nhà sản xuất, các nhà bán lẻ, các tổ chức dịch vụ, các nhà cung cấp sản phẩm nông nghiệp, các tổ chức chứng nhận, các công ty tư vấn, các nhà sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, các trường đại học… và các hiệp hội của họ. Đây là bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản) trên toàn cầu, đồng thời, là tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.
GLOBAL G.A.Plà công cụ kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa nhà sản xuất với người cung ứng nông sản thực phẩm, vì thế nó không hướng tới việc gắn nhãn trên sản phẩm dành cho người tiêu dùng cuối cùng, mà quan tâm tới sản lượng và địa điểm sản xuất.
Để cung cấp sản phẩm đạt chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đòi hỏi những người tạo ra sản phẩm phải hiểu biết và áp dụng tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P. Tiêu chuẩn này được sử dụng như một sổ tay ứng dụng cho các thông lệ sản xuất tốt trong nông nghiệp (Good Agricultural Practice – G.A.P.) ở mọi nơi trên thế giới. Nền tảng cơ bản của GLOBAL G.A.P là mối quan hệ đối tác cân bằng giữa nhà sản xuất nông nghiệp và các nhà bán lẻ, người mong muốn xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn hiệu quả cho hoạt động chứng nhận.

Nội dung tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P

GLOBAL G.A.P cung cấp các bằng chứng chứng minh rằng trang trại, doanh nghiệp đã thực hành tốt được các tiêu chuẩn trong nông nghiệp thực phẩm bao gồm:

+ Cam kết duy trì sự tự tin của người tiêu dùng trong an toàn thực phẩm (a commitment to maintaining consumer confidence in food safety).

+ Giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, trong khi vẫn bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã (Minimising detrimental impact on the environment, whilst conserving nature and wildlife).

+ Giảm việc sử dụng các hóa chất trong nông nghiệp (Reducing the use of agrichemicals).

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên (Improving the efficiency of natural resource use).

+ Đảm bảo một thái độ trách nhiệm đối với sức khỏe người lao động (Ensure a responsible attitude to health workers).

Lợi ích của GLOBAL G.A.P

– Khẳng định được thương hiệu đối với người tiêu dùng;

– Giá trị sản phẩm được nâng cao;

– Thêm nhiều cơ hội trên thị trường thế giới ngày càng mở rộng và cạnh tranh khốc liệt…

Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GLOBAL G.A.P là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng; Quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững, có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, các nhà sản xuất nông sản có thể bị thị trường từ chối.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế và cạnh tranh về sản phẩm nông nghiệp ngày càng mạnh mẽ, đạt được chứng nhận GLOBAL G.A.P là một trong những điều kiện tiên quyết giúp nhà sản xuất nắm được thế chủ động để tồn tại và phát triển trên thị trường nông sản đầy biến động hiện nay. Ngoài việc đóng vai trò như cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu thụ, giúp nông sản vượt qua các hàng rào kỹ thuật, xâm nhập vào các thị trường khó tính cũng như các chuỗi bán lẻ trong và ngoài nước, giúp nông sản được người tiêu thụ hoan nghênh, GLOBAL G.A.P còn giúp người sản xuất làm chủ được hoạt động sản xuất, giảm thiểu rủi ro. Những lợi thế này chính là điểm khiến GLOBAL G.A.P hiện đang được các bộ, ban, ngành lựa chọn là hướng để đột phá thế khó về đầu ra của nông sản Việt Nam.

Hãy liên hệ đến chúng tôi:

  • Email: contact@tppglobal.vn
  • Hotline: 0869881869

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *