Category Archives: Dịch Vụ

GMP

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, Công ty TNHH TPP Global luôn đi đầu trong lĩnh vực tư vấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, trong đó có tư vấn áp dụng GMP (Good Manufacturing Practice) – Thực hành sản […]

HACCP

1. Vì sao nên áp dụng HACCP? HACCP là một công cụ có hiệu quả đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có khả năng ngăn ngừa một cách chủ động nguy cơ ô nhiễm trong quá trình chế biến thực phẩm để tạo ra thực phẩm an toàn. Đòi hỏi của […]

ISO/IEC 17025

1. Vì sao nên áp dụng ISO/IEC 17025? – ISO/IEC 17025 giúp lãnh đạo doanh nghiệp có đủ độ tin cậy rằng kết quả thử nghiệm do phòng thử nghiệm của mình thực hiện là đáng tin cậy và những quyết sách của mình đưa ra dựa trên các kết quả thử nghiệm đó là […]

GLOBAL G.A.P

GLOBAL G.A.P (Global Good Agricultural Practices – Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) là tiêu chuẩn kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt từ A đến Z của dây chuyền sản xuất, bắt đầu từ khâu chuẩn bị trang trại, ương nuôi đến khâu thu hoạch, chế biến, tồn trữ. (Bao gồm những yếu […]

VIETGAP

VietGAP là chữ viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Đây là tập hợp các tiêu chí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi hướng […]

ISO 14001

ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường là một công cụ quản lý được sử dụng để định hướng và kiểm soát mọi hoạt động của một tổ chức có khả năng gây ra các tác động tới môi trường xung quanh. ISO 14001 đưa ra một tập hợp các yêu cầu chung làm […]

ISO 22000

1. Vì sao nên áp dụng ISO 22000? Trong bối cảnh nhu cầu và áp lực từ phía người tiêu dùng ngày càng tăng lên, các đơn vị bán lẻ yêu cầu các nhà cung cấp phải chứng minh được khả năng tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.  Hiện nay có rất nhiều […]

ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng cho tất cả quá trình tạo ra, kiểm soát và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của một tổ chức. Đồng thời, quy định và kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu cũng như mong đợi của khách hàng […]