CHÔM CHÔM

Quy cách trái chôm chôm java:

Size: 3-4 cm. 28-32 quả/ Kg

Vị: Ngọt

PH     : 3.8 – 4.2

Màu sắc: Vỏ đỏ, ruột trắng.

Chứng nhận: tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn Global GAP, FDA vùng trồng, FDA nhà máy

Quy cách đóng gói: 3kg – 5kg/thùng và 10/thùng hoặc 1kg/ thùng theo yêu cầu của quý khách.

Danh mục: